fbpx

Nẹp chặn vữa dùng để chặn vữa (kết thúc mảng trát vữa). Nẹp thường được dùng ở các vị trí tiếp giáp của mảng trát vữa (tường trát) với các loại vật liệu hoàn thiện khác như – tường ốp gạch, ốp kính, ốp gỗ…v..v
Tham khảo nẹp tường GENTA. Hotline: 097.606.8706

Chat Zalo